Общината ще финансира добрички автори

Крайният срок за подаване на заявления за финансово подпомагане на проекти и инициативи в областта на книгоиздаването и книгоразпространението е 5 септември.

Общината ще финансира добрички автори

До 5 септември физически и юридически лица могат да подават заявления за финансиране на добрички автори и творби, свързани с историята и развитието на Добрич. Срокът е определен от Постоянната комисия "Култура, вероизповедания и етнически въпроси" към Общинския съвет, която ще заседава на 29 септември от 14.00 часа. Проектите ще се финансират по общинските правила за подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението. Правилата, необходимите документи и заявлението за кандидатстване могат да се намерят на интернет–страницата на Община Добрич www.dobrich.bg в рубриката “Общински съвет” и подсекция “Правилници”. Документите за кандидатстване се подават в Деловодството на Центъра за услуги и информация на улица ”България” 12.