95 годишна хазяйка от Добрич декларира доходите си пред НАП

95 годишна добричлийка декларира доходите си пред НАП, като подаде годишна декларация. Добросъвестната жителка на Добрич декларира за четвърта поредна година доходите си пред приходната агенция, които получава от отдадено под наем помещение.

95 годишна хазяйка от Добрич декларира доходите си пред НАП

От началото на годината  421 добруджанци са декларирали пред местния офис на агенцията, че са получили доходи от отдаване на помещения под наем, а през изминалата година това са направили 1138 добруджанци.
От НАП Добрич напомнят на физическите лицата, които са отдавали помещения под наем през изминалата 2013 година на други физически лица, че трябва да декларират доходите си пред приходната агенция до 30 април 2014 година. При подаването на годишната декларация наемодателите попълват приложение № 4, което е неразделна част от годишната данъчна декларация.

Тези от тях,  които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис и внесат дължимия данък в срок до края на април, ползват 5% отстъпка. Отстъпката се ползва, ако авансовият данък през годината е определен и внесен в срок.

И през 2014 година физическите лица, отдаващи помещения под наем на други физически лица, трябва да подават декларация по чл. 55  от ЗДДФЛ /образец 4001/ и да внасят авансово дължимия данък всяко тримесечие, с изключение на  IV-то тримесечие, тъй като  за него не се  дължи авансов данък. За първото тримесечие декларацията трябва да се подаде до края на април.

Дължимият авансов данък е в размер на 10 на сто, като законът е предвидил данъчната основа да се намалява с 10 % нормативно признати разходи. Физическите лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, отдаващи помещения под наем, дължат авансов данък, едва когато получаваната през годината от тях сума надхвърли 7 920 лв. от всички източници на доходи на лицето.

Повече информация за попълване на декларациите, плащане на данъци и срокове, отдаващите помещения под наем могат да получат на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.