15 март - Световен ден на потребителя

На 15 март е Световният ден на потребителите. С отбелязването му се цели да бъдат напомнени основните им права.

15 март - Световен ден на потребителя

Първото официално отбелязване на Деня на потребителя е на 15 март 1983 г. и оттогава става важна дата за потребителските организации в цял свят. Две години по-късно - на 9 април 1985г. общото събрание на Организацията на обединените нации одобрява идеята той да стане Световен ден за защита на потребителите. Датата за честването е определена в памет на речта на американския президент Джон Кенеди, който на 15 март 1963 г. обявява пред Сената на САЩ идеята си за създаване и приемане на Закон за защита на потребителите. След подкрепата на ООН правата на потребителите стават световно признати и се защитават от правителствата на развитите и развиващите се страни по цял свят. 

Началото на потребителската защита в България датира от 1999 г. Тогава е създаден специален Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия (ЗЗППТ), който има за цел да установи по-добър баланс във взаимоотношенията на пазара между производители, търговци и потребители, ясни правила при осъществяване на търговските дейности, както и да осигури безопасност при потреблението и по-добро качество на живот. Във връзка със синхронизирането на българското законодателство с европейското на 10 юни 2006 година влезе в сила нов Закон за защита на потребителите (ЗЗП).