МЗХ приема коментари и предложения по мерките за подпомагане

МЗХ откри електронен адрес за приемане на коментари по наредбите по Кампания 2014.

МЗХ приема коментари и предложения по мерките за подпомагане

Министерството на земеделието и храните откри електронен адрес dppp@mzh.government.bg, на който ще се приемат коментари и предложения по проектите на наредби, свързани със стартирането на Кампанията за приемане на заявления за подпомагане за 2014 г.

Всички заинтересовани земеделски производители, асоциации и браншови организации имат възможност да дадат своите предложения по схемите и мерките за подпомагане през 2014 г.