Спешно набират желаещи да се обучават за камериери

По време на обучението курсистите ще получават стипендия в размер на 8 лева на ден

Спешно набират желаещи да се обучават за камериери

Дирекция „Бюро по труда” - Добрич набира спешно лица, желаещи да се обучават по професията камериер. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: да са младежи до 29 годишна възраст или лица над 50 години, или пък лица с намалена работоспособност. Степента на завършено образование е минимум основно.
Документи се приемат в стая 605 на ДБТ - Добрич до 25.02.2014 година включително.