26 безработни от Тервел ще бъдат назначени по програма

В началото на април ще стартира програма за заетост „Обновяване и поддържане на цветни алеи в гр.Тервел”. Програмата е общинска и се финансира от Агенцията по заетост.

26 безработни от Тервел ще бъдат назначени по програма

За шест месеца заетост ще получат безработни мъже и жени над 55 години и самотни майки и майки на деца от 3 до 5 годишна възраст. За кандидатите не се изисква да получават социални помощи. Целевата група е подбрана така, че възможност за реализация да могат да получат хора, които традиционно не могат да бъдат включени в програмите за заетост, тъй като не са подпомагани със социални помощи. 

Хората, които ще бъдат назначени ще помогнат на общината за озеленяването и поддържането през летния период на новия църковен двор, алеите на парка, зеленината около фонтаните и централната градска част, новите три детски площадки, които сега се изграждат по Програма за развитие на селските райони, зелената площ в с.Коларци двора на дома за стари хора и междублоковите пространства в Тервел.

Общината ще осигури посадъчен материал, работно облекло и работни инструменти за изпълнение на програмата. 36 000 лв. се осигуряват от Агенцията по заетост за трудовите възнаграждения на наетите.
 
Други шест безработни мъже ще бъдат назначени от фирмата, която изпълнява двата проекта на общината по Програмата за развитие на селските райони за възстановяване на улици, тротоари и улично осветление в Тервел и по селата. Тяхната заетост също ще обхване пролетния и летния период на годината. Задължението на изпълнителя да назначи безработните мъже от Тервел произтича от изискване на Община Тервел, фиксирано в тръжните документи за изпълнение на поръчката.