КЗК глоби Близу с над 56 хиляди лева

Комисията санкционира оператора за нелоялно привличане на клиенти

КЗК глоби Близу с над 56 хиляди лева

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи имуществена санкция на „Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД в размер на 56 288 лв., заради нелоялно привличане на клиенти. Установено е нарушение на чл. 36, ал. 2 от ЗЗК от страна на дружеството, съобщи Комисията.  

 

 На първо място КЗК e установила, че Близу рекламира и предлага коледни бонуси към промоционални пакети „Смарт”, „Екстра”, „Премиум” и „Премиум+”. Бонусите не предоставят на потребителите отделни или различни услуги от предлаганите в промоционалните пакети, поради което КЗК счита, че не следва да се разглеждат като безвъзмездна добавка, а като редуциране на общата стойност на услугата.

 

С оглед на това Комисията е съсредоточила своя анализ единствено по отношение на коледния бонус - ваучер на определена парична стойност. Бонусът - ваучер е безплатен и се получава еднократно към всеки нов договор, сключен за някои от пакетите Blizoo.

 

 Стойността на ваучера е от 30 до 75 лв. и се получава предварително в момента на сключването на договора, когато клиентът заплаща абонаментна такса от 25 до 50 лв. за първия месец и може да бъде използван само до 15 февруари 2011 г.

 

Рекламираният и даван по този начин бонус е в състояние да повлияе на икономическото поведение на потребителя и да пренасочи търсенето именно към услугите на ответното дружество, твърди КЗК.

 

 Комисията определя този атрактивен начин за промотиране на новите услуги под марката Blizoo в периода на коледните празници като „нелоялно привличане на клиенти”. Според КЗК, това е непазарен стимул, който изкривява и пренасочва потребителското търсене. По този начин се цели привличане на клиенти чрез забранени от закона средства, заключава комисията.