Колежът в Добрич с отлична оценка за проекта за интеграция на чужденците, живеещи в България

Международен институт по мениджмънт и Висше Училище Международен колеж - Добрич участваха в заключителна среща, посветена на проектите по Програма ЕНЕА, „Активна подкрепа на социална активност и мобилност на възрастни хора”, инициирана от Европейската комисия. Целта на срещата беше да бъдат обсъдени и оценени приключилите проекти, факторите за успешното им реализиране, възникналите предизвикателства, както и устойчивостта на постигнатите резултати.

Колежът в Добрич с отлична оценка за проекта за интеграция на чужденците, живеещи в България

На срещата присъстваха десет организации от Франция, Дания, Италия, Германия и Гърция с проекти, съфинансирани от Програмата. МИМ и ВУ „Международен колеж” представиха своя проект „МОБИЕЙДЖ: Европейски ресурсни центрове за възрастни хора, живеещи извън страната си на произход”. Той беше единственият проект, иницииран от българска организация в рамките на програмата. Високата оценка, получена от всички участници в срещата, е признание за дейността на екипа по проекта и дейността на колежа. 

Проектът „МОБЕЙДЖ” още по време на реализирането си беше отличен като добра практика. Той спечели награда за най-добра практика на международна конференция в Бон през 2008 г. и беше включен в брошура за добри практики, изготвена от Министерството на поколенията, семейството, жените и интеграцията на провинция Северен Рейн Вестфалия. Усилията на екипа по проекта бяха високо оценени и от самите имигранти - участници в проекта. Благодарение на МОБИЕЙДЖ, сега те общуват по-добре на български език, създадоха нови контакти, намериха работа или подкрепа за бизнеса си. Оказа се, че сред чужденците, избрали да живеят в България през последните години, има експерти с доказан опит и професионална кариера в областта на хотелиерството, туризма и управлението – някои от тях вече са част от международния преподавателски екип на Висше училище „Международен колеж” и споделят своите умения със студентите и българските си колеги.

 

Ползите от проекта за студентите на ВУ „Международен колеж” не се изчерпват със споделения опит и знанията, получени от новите преподаватели.  В колежа се обучават младежи от над 15 държави и въпреки че учебните програми са на английски език, голяма част от тях искат да научат и български. Методиката за обучение по български език за чужденци, разработена за целите на МОБИЕЙДЖ, им помага да направят това по лесен и приятен начин. Освен курсовете в колежа, на тяхно разположение е и дистанционната система за езиково обучение към уеб страницата на проекта, където се намира и портал за административни консултации. Над 50 000 потребители са посетили уеб страницата от създаването й досега. Въпреки че проектът е приключил, дистанционната система ще продължава да функционира. Тя е обществено достъпна и може да бъде използвана от всеки, който проявява интерес.

 

Представителите на колежа споделиха с участниците на срещата, че след успеха на МОБИЕЙДЖ, партньорите по проекта продължават да работят за създаване на по-добра среда за интеграция на чужденци в България и Румъния. Именно с тази цел, екипът на МИМ и ВУ „Международен колеж” реализират проект "Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз" по Секторна Програма „Леонардо да Винчи: Трансфер на Иновации”. Новият проект ще адаптира най-успешните модели за признаване на трудов опит и неформално обучение от Дания и Португалия към условията в България, Румъния и Турция и ще ги приложи като единна международна система. Очаква се той да предизвика не по-малък интерес от МОБИЕЙДЖ и да се превърне в добра практика в областта на интеграцията и на признаването на неформално получени знания и умения.