Отново работи банковият офис в Съдебната палата

Потребителите на съдебни услуги могат отново да ползват банковия офис в сградата на Съдебната палата от днес. Там работи Общинска банка АД – Финансов център Добрич, която спечели проведения от Министерството на правосъдието през декември 2010 г. търг за отдаване на помещението под наем.

Отново работи банковият офис в Съдебната палата
От 01.10.2010 г. банката обслужва също сметките на Окръжен съд – гр. Добрич, въз основа на решение на Висшия съдебен съвет от 17.08.2010 г.

При вноски на суми в брой по сметки на Окръжен съд – гр. Добрич, потребителите на съдебни услуги плащат банкова такса 0,20%, но не по-малко от 1,50 лв.

При вноски по сметки на Окръжна и Районна прокуратура – гр. Добрич, дължимата такса е 1 лв. За преводи на суми по други сметки, Общинска банка АД събира по 3 лв. такса.