Грипът в Добричко атакува основно децата

За изминалата седмица на територията на област Добрич са регистрирани 182 заболели от грип и остри респираторни заболявания. Заболяемостта е 196,33%оо. Най – висока заболяемост е регистрирана във възрастовите групи 5-14г. и 0-4г., съобщават от Регионална здравна инспекция - Добрич.

Грипът в Добричко атакува основно децата
За предходната седмица (14 - 20.02.2011г.) заболелите са 189, заболяемост – 203,88%оо. Най-висока заболяемост е регистрирана в същите възрастови групи. Наблюдава се сравнително постоянно ниво на заболяемостта.

Поради регистрирани отсъствия на над 30% от учениците от учебни занятия и след постъпили мотивирани предложения  на директори на училища до  РЗИ - Добрич е дадено становище до РИО на МОМН за временно прекратяване на учебните занятия, като към настоящия момент са прекратени учебните занятия  в 3 училища - в гр. Балчик,  с. Оброчище и с. Крушари.