90% от автоинструкторите крият доходите си

Близо 90% от проверените от НАП автоинструктори укриват над половината от доходите си. Това са установили пилотни проверки на фирми и физически лица, които предлагат шофьорски курсове в София, съобщиха от НАП.

Данъчните са констатирали също, че най-честите нарушения са свързани с това, че не се осчетоводява пълната цена на шофьорския курс или в документите не се записват всички курсисти, преминали през обучението.

90% от автоинструкторите крият доходите си

В един от случаите данъчните „изненадали" автошкола при проверката и успели да изземат доказателства за утвърдени ценоразписи от управителя по години и др. В резултат на това ревизорите доказали, че фирмата е укрила около 90% от печалбата си и не е платила полагащия се корпоративен данък.
Заради пилотните резултати, през 2011 г. стартират проверки и ревизии на автошколи и инструктори, предлагащи кандидат-шофьроски курсове в цялата страна. Приходната администрация е поискала също и информация от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" за актуалните данни за лицата, притежаващи разрешение за извършване на обучения на кандидат-водачи на моторни превозни средства, данни за превозните средства, с които се провеждат обученията, данни за кандидатите, които са се явили на изпит пред контролните органи.

 

По този начин данъчните ще могат да направят съпоставка между данните, които инструкторите предоставят на ревизорите при поискване и реалния брой курсисти, които са обучили.
Анализ на риска на НАП сочи, че при 88% от всички фирми и физически лица, предоставящи услуги за обучение на кандидат-шофьори, има риск от укриване на приходи, а средната щета за бюджета от това е 3,074 млн. лв. на година.