Слънцето, луната...

Авторката на рубриката "Гласът на младежта" Златина Стефанова отново ни е подготвила изненада. Този път може да прочетете първото написано от нея стихотворение. Златина Стефанова е на 18 години, 12-класничка във Финансово - стопанска гимназия "Васил Левски" - Добрич.

Слънцето, луната...

Слънцето, луната...

Замислял ли си се, че слънцето може
да е влюбено в луната? За жалост те са прекалено
различни, но същевременно много артистични.
Слънцето е знак на радостта, а луната на опасността.
Небето е техният терен, на който се гонят нощ и ден.
Надали някога ще се настигнат и хармония ще постигнат.
Интересно е, че не се предават и продължават да се гонят,
а когато от небето вали това са сълзите, които от очите на слънцето се ронят,
че след малко трябва да залязва и така мъката си на луната показва.
И когато луната изгрее, пътят на земята ще огрее и тогава ще разбере,
че слънцето е плакало за нея. Луната е ледено студена
и е неспособна мокрия път да изсуши и топлота в сърцата на хората да внуши.
Това го умее само слънцето прекрасно, но и то понякога е малко опасно.
Дали слънцето е жената, а мъжът луната?
Тяхната любов е несподелена, съдбата им е била така определена.