Непреброените граждани трябва да посетят дежурните пунктове

До 28 февруари са отворени пунктове за преброяване за гражданите, които по различни причини са останали необхванати от Преброяване `2011.

Непреброените граждани трябва да посетят дежурните пунктове
От 8.00 до 20.00 ч., включително в почивните дни, работят дежурни по преброяване в Териториално статистическо бюро – Добрич (ТСБ, високото тяло на пл. „Свобода”, VІІ етаж).

В почивните дни от 14.00 до 18.00 ч. дежурни по преброяване има и в Заседателната зала на Община град Добрич.