Община Добрич ще подпомогне финансово издаването и разпространението на книги

Община Добрич обявява конкурсна сесия за финансово подпомагане на проекти и инициативи в областта на книгоиздаването и книгоразпространението.

Община Добрич ще подпомогне финансово издаването и разпространението на книги
В конкурса могат да участват физически и юридически лица. Финансира се книгоиздаване и книгоразпространение на творби, свързани с историята и развитието на Добрич и на добрички автори.

Необходимите документи и заявлението за кандидатстване можете да намерите на интернет-страницата на Община град Добрич  - www.dobrich.bg – Общински съвет – Наредби и правилници.

Крайният срок за подаване на заявления за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението е 31.03.2011 г. Документите се подават в Общински съвет град Добрич до Председателя на ПК "Култура, вероизповедания и етнически въпроси".