За стотачка по-малко бачкат добричлии

По предварителни данни средната работна заплата в Добричка област през четвъртото тримесечие на 2010 година е 545 лв. Тове е със 124 лв. по-малко от средната за страната, съобщават от Териториалното статистическо бюро в Добрич.

За стотачка по-малко бачкат добричлии
Добрич е на 11-то място по заплати в страната, при 13-то през третото тримесечие на 2010 година. Срещу най-много пари традиционно се разписват в столицата, областите Враца, Стара Загора и Варна. В нашата област по-високи са възнагражденията в обществения сектор – средната работна заплата там е 637 лв., докато в частния сектор е 498 лв.

Спрямо края на 2009 година отчитаме нарастване на заплатите в частния сектор с 9 %, а в обществения сектор нарастването е с 7 %. Най- много пари получават заетите в икономически дейности “Производство и разпределение на електрическа и топлина енергия и на газообразни горива”, ”Финансови и застрахователни дейности”, “Държавно управление".

В основните за региона ни браншове - “Селско стопанство” и “Туризъм” заплатите съответно са 625 лева и 513 лева. Най-ниски са възнагражденията в отрасъл “Административни и спомагателни дейности” - 384 лева.

През четвъртото тримесечие на 2010 година наетите лица в област Добрич са 33 114. За същия период на 2009 година отбелязваме намаление на наетите с 9 %. В  сравнение с първите  три месеца на 2010 година наетите в областта са намалели с 0,3 %. За месеците октомври, ноември и декември на 2010 година най-много работещи са освободени в секторите „Хотилиерство и ресторантьорство” и „Търговия и ремонт на автомобили”. Спрямо същият период на 2009 година най-голямо е намалението на наетите в сферите  „Строителство” – 13 %,  „Финансови и застрахователни дейности ” – 17 %, „Търговия и ремонт на автомобили” – 25 %, а при „Операции с недвижими имоти” броя на работещите е спаднал с 40%.

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.