Условно наказание за добричлия, разплащал се с чужда дебитна карта

9 месеца условно лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок ще търпи 22-годишният Кристиян Св. Иванов, заради ползване на чужд платежен инструмент. Наказанието е наложено с одобреното днес от Окръжен съд – Добрич споразумение между него и Окръжна прокуратура – Добрич за решаване на делото му в досъдебното производство.

Условно наказание за добричлия, разплащал се с чужда дебитна карта

Със споразумението Иванов е признат за виновен в това, че през периода от 19.07.2010 г. до 05.09.2010 г. в град Валядолид, Испания, е използвал чужда дебитна карта, издадена от българска банка на името на 39-годишен мъж от Варна, без съгласието на титуляра, като извършил плащания по интернет за сумата 1679,65 лв.

Пред Окръжен съд – Добрич Иванов заяви, че признава вината си, съгласен е със споразумението и доброволно го е подписал, като разбира последиците му на влязла в сила присъда.

Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич пледира да бъде одобрено споразумението. Прокурорът посочи, че безспорно е доказано авторството на Иванов на престъплението, той е признал вината си, възстановил е причинените щети, не е осъждан и срещу него не се водят други съдебни производства. Предвид многобройните смекчаващи вината му обстоятелства държавният обвинител смята, че условното наказание ще изиграе предвидената в закона превъзпитателна роля.

Окръжен съд – Добрич след като се запозна с предложения документ и със становищата на страните, прецени, че той отговоря на изискванията на закона и морала. Съдът одобри споразумението и прекрати наказателното дело срещу Иванов.

Определението на съда не подлежи на обжалване и протест.