Последните сметки за ток включват дни от юли със стара цена и от август – с нова

Три от компонентите на крайната цена за електроенергия вече не се изписват в отделни редове във фактурите, както беше до 31 юли 2013 година, съобразно решение на ДКЕВР

Последните сметки за ток включват дни от юли със стара цена и от август – с нова

Данните на ЕНЕРГО-ПРО показват, че битовите клиенти на компанията са потребили средно със 7 % повече електроенергия през август спрямо предходния месец юли 2013 година. Средната консумация за отчетния период, който включва дни и от двата месеца (юли и август) е 172,2 кВч. За сравнение средната консумация през предходния отчетен период, включващ дни от юли и юни, която компанията регистрира, е с 11,1 кВч по-малко, или 161,1 кВч. Така средната сметка за битов клиент за август 2013 година е 30,8 лева. Част от сумата е изчислена по старите цени за дните от месец юли, а останалата – по новите, влезли в сила от 1 август и обхваща потреблението през месец август, съобщават от компанията. 

При сметките за месец юли, където фактурите са изчислени изцяло по старите цени за електроенергия, средната стойност е с около 2 лева по-ниска – 29,2 лева. Така разликата в средните стойности на сметките през двата месеца е минимална и повишението през август се дължи на по-високото потребление, което показват отчетите.

Подобна тенденция бележат и данните за 2012 година, когато разликата в средната консумация между двата месеца е около 10 кВч, като отново потреблението през август е било по-високо. В същото време и през двата летни месеца от 2012 година, клиентите на ЕНЕРГО-ПРО са потребили повече електроенергия спрямо същите месеци от настоящата 2013 година. За потреблението си през август тази година битовите клиенти на компанията ще платят средно с 10 % по-малко в сравнение със същия месец на миналата година.

Новите фактури за август се характеризират с две съществени разлики спрямо тези от юли 2013 година.
 

Съгласно ценовото решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране от 1 август 2013 година, цените на електроенергията за клиентите на ЕНЕРГО-ПРО се понижиха с около 3,5 %. Поради това, че отчетният период на по-голяма част от клиентите обхваща дни както от август, така и от месец юли, последните фактури, издадени от компанията, съдържат потребление за два отделни периода. Единият показва потреблението за определен брой дни от юли и дължимата сума за плащане е изчислена по старите цени, а другият период включва съответен брой дни от август и стойността на дължимата сума е изчислена по новите одобрени от ДКЕВР цени.

Другата разлика в съдържанието на фактурите за август 2013 година се отнася до ценовата структура и също е съобразена с решението на държавния регулатор. Съгласно него три от компонентите на крайната цена за електроенергия вече не се изписват в отделни редове във фактурите, както беше до 31 юли 2013 година, а са включени като стойност в компонента „цена за електрическа енергия”. Това са мрежовите услуги за зелена енергия, високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми разходи. След тази промяна фактурите за потребена електроенергия вече съдържат следните компоненти:
•    Цена за електрическа енергия по тарифи – дневна и нощна
•    Пренос и достъп до електропреносната мрежа високо напрежение
•    Пренос по електроразпределителната мрежа (средно и ниско напрежение)
•    Достъп до електроразпределителната мрежа (средно и ниско напрежение).

Всеки клиент на компанията може да открие детайлно разяснение на съдържанието и компонентите във фактурите за електроенергия, които получава, на интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО.