Общината ще финансира книги за Добрич

Крайният срок за подаване на заявления за финансово подпомагане на проекти и инициативи в областта на книгоиздаването и книгоразпространението е 2 септември.

Общината ще финансира книги за Добрич

До 2 септември физически и юридически лица могат да подават заявления за финансиране на автори и творби, свързани с историята и развитието на Добрич. Срокът е определен от Постоянната комисия “Култура, вероизповедания и етнически въпроси”.
Експертната комисия за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението ще заседава на 26 септември от 14.00 часа. Проектите ще се финансират по общинските правила за подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението.

Правилата, необходимите документи и заявлението за кандидатстване могат да се намерят на интернет–страницата на Община Добрич www.dobrich.bg в рубриката “Общински съвет” и подсекция “Правилници”. Документите за кандидатстване се подават в Деловодството на Центъра за услуги и информация на улица ”България” 12.