Ефективно наказание за имотна измама

Районен съд – Балчик одобри сключеното между срещу 53-годишния В. Ив. М. от гр. Варна и Районна прокуратура – Балчик споразумение за решаване на наказателното дело срещу него в досъдебното производство. По силата на споразумението той ще търпи 7 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим.

Ефективно наказание за имотна измама

Районен съд – Балчик приведе в изпълнение и наказание 6 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим, наложено на В. М. със споразумение от 15.06.2007 г. по дело на софийски районен съд.

Със споразумението В. М. е признат за виновен в това, че на 29.10.2009 г. в кантора на нотариус в гр. Балчик, за да набави за себе си имотна облага в размер на 79 998,40 лв., е възбудил заблуждение у добричлия, като измамата е извършена от две лица, сговорили се предварително, причинената вреда е в големи размери и престъплението е останало недовършено поради независещи от подсъдимите причини.

Районен съд – Балчик одобри споразумението след като В. М. заяви пред съда, че се признава за виновен и доброволно го е подписала. Той се отказва от разглеждане на делото му по общия ред и приема последиците на споразумението на влязла в сила присъда.

Наказателното производство срещу 53-годишния е прекратено.

Пресцентърът на съда уточнява, че срещу В. М. и срещу 56-годишния П. Д. Н. от гр. Плевен, бе повдигнато обвинение за това, че на 21.10.2009 г. двамата се явили в нотариална кантора в гр. Добрич. П. Н. се представил за гражданин на София и пожелал да направи нотариална заверка на предварително изготвено пълномощно и 2 броя декларации по ДОПК. С пълномощното П. Н. упълномощавал В. М. да го представлява и да го подписва при изготвяне, набавяне на документи и извършване на сделки на управление и разпореждане със собствения му недвижим имот – нива с площ 99,998 дка в землището на с. Гурково, община Балчик. Пълномощното давало право имотът да бъде продаден на цена, каквато сметне за добре и на когото прецени, включително и сам на себе си. За целта имал право да го представлява и подписва пред купувачи, нотариуси, и т. н. Нотариусът в гр. Добрич сверил данните в пълномощното и декларациите с тези на представената от П. Н. лична карта, и направил съответните заверки след като последният лично положил подписа и саморъчно написал трите си имена в пълномощното.

Разследващите установили, че представената от П. Н. лична карта на лице от София е била неистинска в имената и ЕГН-то на лицето.

След нотариалната заверка, на 26.10.2009 г. непознато лице се обадило на управител на Агенция за недвижими имоти в гр. Добрич, и предложило земеделска земя в землището на с. Гурково. То се интересувало за цената на един декар. От агенцията му предложили цена 620 - 630 лв. за декар. На 28.10.2009 г. същото лице се позвънило отново и съобщило, че продава около 50 декара като посочило номер на имота. Управителят на агенцията проверил имота и се обадил на телефонния номер, от който получил предложението. Мъжът, който отговорил се представил за собственик на имота и заявил, че всички документи са готови за изповядване на сделката. От агенцията поискали време, за да намерят купувач и възможност да се запознаят с документите. В. М. се съгласил да ги изпрати по факс, но те не били получени. Впоследствие управителят на агенцията уговорил среща на В. М. с купувач при нотариус в гр. Балчик. На 29.10.2009 г. двамата пристигнали в нотариалната кантора. При проверката на номера на личната карта на собственика, упълномощител в представеното пълномощно, нотариусът установил, че не отговаря на документа му за самоличност и повикал полиция. В. М. бил задържан в нотариалната кантора, а П. Н. пред нея.

Наказателното дело срещу П. Д. Н. от Плевен продължава.