Изследвайте се за СПИН, призовават от Здравната инспекция

Предстоящият празник Св. Валентин е добър повод за младите хора и гражданите да бъдат отговорни към себе си и своите партньори и да проверят своя ХИВ статус, призовават от Регионална Здравна Инспекция - Добрич. Кабинетът за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН /КАБКИС/ се помещава в Дирекция “Профилактика на болестите и промоция на здраве” на РЗИ-Добрич, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”№57, ет.І, стая 115, тел.: 058/604 613. Единственият сигурен начин да узнаеш своя ХИВ статус е да се изследваш, напомнят от Регионална Здравна Инспекция - Добрич.

Изследвайте се за СПИН, призовават от Здравната инспекция

РЗИ-Добрич съобщава, че според статистиката половината от младите хора у нас започват да практикуват секс на 16-17г. Около 40% от младите не ползват презерватив при първия си полов контакт. 

Във връзка с отбелязване на 14 февруари – Деня на влюбените, на територията на област Добрич са планирани разнообразни дейности, които имат за цел: Да подобрят информираността на младите хора и обществеността относно развитието на епидемията; какво представлява ХИВ/СПИН и как можем да предотвратим неговото разпространение; Да бъдат стимулирани младите хора към безрисково сексуално поведение, като използват презервативи; Предоставяне на възможност на всички желаещи да проверят своя ХИВ-статус чрез организиране на КАБКИС на терен; Толерантно отношение към хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

 

Ще бъдат организирани и проведени 10 обучения от експерти на РЗИ-Добрич на теми “Сексуално и репродуктивно здраве”, ”Безрисково сексуално поведение" „СПИН и Сексуално предавани инфекции” в училищата на гр. Добрич. Бяха проведени обучения на медицинските специалисти от училищата във всички общини на областта във връзка с “Превенцията на ХИВ/СПИН” и предстоящата кампания по повод на 14 февруари - Деня на влюбените. Във връзка с предстоящата Кампания бяха предоставени презервативи на всички общини в област Добрич, като те ще бъдат разпространени сред младите хора в училищата и популярни младежки заведения.