За трети път пробват продажба на "Кремиковци"

Днес за трети път ще бъдат предложени за продажба активите на металургичния комбинат "Кремиковци", след като на първите два не се явиха кандидати. На търг с тайно наддаване ще бъдат предложени заводската и производствената площадки на комбината.

За трети път пробват продажба на "Кремиковци"
Първоначалната тръжна цена е 395 млн. в. Тя е с над 30% по-ниска от стойността по време на последния опит за продажба чрез търг, който се проведе в средата на септември 2010 г. През ноември също имаше неуспешен търг.

Сега в търга са включени повече терени и сгради от предзаводската площадка в сравнение с предната процедура. Изключени са някои транспортни средства.
Припомняме, че "Кремиковци" беше обявен в несъстоятелност в края на май 2010 г.