Добричкият окръжен съд осигури достъп на хора в инвалидни колички до съдебните зали на втория етаж

Добричкият окръжен съд би искал да уведоми хората с увреждания, че съдебните зали на втория етаж на Съдебната палата вече са достъпни за инвалидни колички.

Добричкият окръжен съд осигури достъп на хора в инвалидни колички до съдебните зали на втория етаж

Това стана възможно с новоизградена рампа, свързваща различните нива /преодоляваща денивелацията/ на площадките на двете тела на сградата. За тяхната сигурност е монтирана ръкохватка от кръгла тръба покрай стената. Поставени са и стикери, насочващи посетителите, които идват от към асансьора и от към главните стълби на втория етаж.

Подходът се намира в близост до асансьора, оборудван с бутони с брайлова азбука и с необходимите парапети за граждани със специални нужди. С него те могат да достигнат всеки етаж на Съдебната палата.

Рампата и ръкохватката към нея са обозначени с контрастна оранжева боя, съгласно изискванията на Наредба 4 от 14.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението.

Предстои да бъде направена такава маркировка и на външните стълби на Съдебната палата.

Добричкият окръжен съд моли гражданите с увреждания, да се обръщат към съдебната охрана или съдебните служители, за да ги улеснят при ползване на асансьора и на адаптирания за тях санитарен възел.

Добричкият окръжен съд припомня, че по молба на сдружения на хората с увреждания, през лятото на 2010 г. бе потърсено съдействието на община Добрич и тя монтиран пътен знак за паркомясто, предназначено за автомобили на инвалиди на служебния паркинг на Съдебната палата.

През 2008 г. бе изградена рампа за достъп на хора с увреждания до първия етаж на Съдебната палата. Същата година се извърши преустройство на санитарно помещение, за да бъде ползвано от гражданите със специални потребности.


 

picture_094_600