Общинският съвет в Балчик прие отчета за Бюджет 2010

Общинският съвет прие отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Балчик за 2010 година, направен от кмета Николай Ангелов. Съветниците утвърдиха 19 605 554 лева касово изпълнение на приходната и разходна част. Гласувани бяха разходите на местния парламент в размер на 264 681 лева, капиталовите разходи на стойност 1 766 681 лева и парите дадени за читалищна дейност – 479 507 лева, където 207 023 лева са делегирани от държавата дейности. Парите, дадени за спорт в общината, са в размер на 1 435 216 лева. Разходите за култура и чествания на празници с национално, местно и международно значение са 619 708 лева.

Общинският съвет в Балчик прие отчета за Бюджет 2010
През февруари ще бъде обсъден бюджетът на Община Балчик за 2011 година, а проектът може да бъде разгледан на сайта на администрацията. За 7 февруари е насрочено публично обсъждане на проекта за бюджет.

 

„Качеството на асфалтиране от изпълнителя на ВиК проекта в Балчик е лошо, а най-вероятната причина за това е желанието на фирмата да спести средства и материали от използването на нелицензирани за целта подизпълнители”. Това коментира на редовна среща за дейностите по изпълнение на водния проект в Белия град заместник-кметът Стелиян Железов. Преди срещата стана ясно, че изпълнителят на водния проект в Балчик „Хидротек” има ново име – OTV.

 

Вече има подписан договор с „Хидрострой” АД за асфалтиране на голяма част от улиците на Балчик, заяви кметът Николай Ангелов. Парите за преасфалтиране и ремонт на площадки и тротоари са осигурени от банков заем, съгласно решение на Общинския съвет №527 от 31 март 2010 година. В момента фирмата извършва задължителното техническо проучване и когато метеорологичните условия позволят, ще започне работата по обновяването на пътните платна.