Намалиха налога на колите в Балчик и определиха размера на туристическия данък

Общинските съветници в Балчик приеха промени в действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик в частта й за туристическия данък, познат досега като туристическа такса.

Намалиха налога на колите в Балчик и определиха размера на туристическия данък

Размерът на дължимия туристически данък от месец февруари 2011 година за средствата за подслон и местата за настаняване в Община Балчик е:


Категория 1 звезда – 0.30 лева / нощувка
Категория 2 звезди – 0.30 лева / нощувка
Категория 3 звезди – 0.40 лева / нощувка
Категория 4 звезди – 0.50 лева / нощувка
Категория 5 звезди – 0.50 лева / нощувка

 

По предложение на кмета на Община Балчик Николай Ангелов общинските съветници приеха ставката за данък върху превозните средства да намалее. Налогът ще се определя от мощността на автомобила, коригиран с коефициент от годината на производство. Съгласно направените днес промени, ставката е следната:

- до 37 KW – от 1 лев става 0.54 лв.
- от 38 до 55 KW -  от 0.80 лв. става 0.56 лв.
- от 56 до 74 KW – от 1 лев става 0.76 лв.
- от 75 – 110 KW – от 2 лева става 1.54 лв.
- над 110 KW -  от 2.50 лева става 1.72 лева за единица мощност.