Осъден на пробация влиза в затвора за над месец, заради неизпълнение на наказанието

Добричкият окръжен съд замени отчасти наложеното на 37-годишния Мюджелиб Ефр. М. от с. Орляк, община Тервел наказание пробация с ефективно лишаване от свобода. Той трябва да излежи 1 месец и 18 дни в затворническо заведение от закрит тип при строг затворнически режим, заради неизпълнение от 4 месеца и 25 дни на определеното му наказание пробация. Делото се гледа задочно, след като бе установено, че осъденият е напуснал пределите на страната, но с участието на служебен защитник, определен от Добричката адвокатска колегия.

Осъден на пробация влиза в затвора за над месец, заради неизпълнение на наказанието

На 19.02.2008 г. Районен съд – Добрич, е признал Мюджелиб за виновен за това, че на 25.08.2007 г. в с. Поручик Гешаново, община Добричка, в едногодишен срок от наказването му по административен път от началника на РПУ Ген. Тошево за управление на моторно-превозно средство без свидетелство за управление, е извършил същото деяние, поради което му е наложено наказание пробация за срок от 3 години. В този период той е трябвало да изпълнява три пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес, задължителни периодични срещи с пробационен служител и безвъзмезден труд в полза на обществото – 200 часа на година. 

Изпълнението на наказанието е започнало на 07.03.2008 г. и до 12.10.2010 г. Мюджелиб М. го е спазвал стриктно. На 15.05.2010 г. той е приключил с отработването на общо 600 часа безвъзмезден труд на обект в кметство с. Орляк.

 

След 12.10.2010 г. обаче 37-годишният е прекратил изпълнението на пробацията, без основателни причини и без разрешение на пробационен инспектор. При проверка на 01.11.2010 г. било установено, че той не живее в дома си в с. Орляк и заминал за Република Германия при сина си. Представено по делото писмо от ОД на МВР – Добрич, потвърждава, че има регистрирано пътуване на Мюджелиб М. на 13.10.2010 г. в посока Германия.

 

Добричкият окръжен съд установи, че той не е изпълнил две от наложените му по първото наказание пробационни мерки. Деянието, за което той е осъден е наказуемо с максимум 2 години лишаване от свобода. Наказанието на Мюджлиб М. е било определено при изключителни или многобройни смекчаващи условия. Той е изпълнявал редовно определените му пробационни мерки до 12.10.2010 г. Затова съдът приема, че наказанието лишаване от свобода трябва да бъде определено под минималния предвиден в Наказателния кодекс размер от 3 месеца. С тези аргументи съдът счита, че следва да бъде заменена само неизтърпяната част от наказанието пробация от 4 месеца и 25 дни. Предвид минало осъждане, при което Мюджелиб М. е търпял ефективно лишаване от свобода, Добричкият окръжен съд постанови той да излежи в затвор от закрит тип при строг режим замененото наказание от 1 месец и 18 дни.

 

Мюджелиб М. има начално образование, живее на семейни начала, безработен, осъждан е.

 

Определението на Добричкия окръжен съд подлежи на обжалване и протест.