Базарът на мартеници - вече на площад Демокрация

От днес до 4 февруари желаещите да участват в базар "Мартеници" трябва да подадат искане в Центъра за услуги и информация в Община Добрич. Тази години търговците ще се разположат на площад "Декомрация". Мартениците ще се продават в познатите от коледния базар дървени къщички.

Базарът на мартеници - вече на площад Демокрация

Базар "Мартеници" ще се проведе от 14 февруари до 1 март. Освен дървените павилиони, са осигурени и места на открито. Общо са предвидени 18 места по 3 кв. м, 2 места по 12 кв. м и 50 места по 2 кв.м.  За да бъдат подпомогнати търговците, от Община Добрич са въвели нисък наем на площите - 1 лв. на кв. м. на ден. В двете по-големи къщички отново ще се настанят заведения за бързо хранене. 

Веднага след края на базара на мартенци, Община Добрич организира на същото място Пролетен панаир на занаятите. Той ще се проведе от 2 март до 25 март. Искане за издаване на разрешение за търговска дейност на открито се подава в Центъра за услуги и информация от днес до 15 февруари. В този базар ще се предлагат произведения на художествени и приложни занаяти. Наемът за ползване на дървените къщички отново е лев на квадратен метър дневно.