Директорът на ОПУ-Добрич инициира срещи с кметове на общини от област Добрич

Директорът на Областно Пътно Управление - Добрич инж. Иван Светославов инициира срещи с кметовете на всички общини на територията на област Добрич. Целта е местната власт да даде своите предложения за плана на Областно пътно управление за текущ ремонт и поддържане през 2011 година. В този формат, срещи между ръководството на Управлението и кметове на общини се осъществяват за първи път.

Директорът на ОПУ-Добрич инициира срещи с кметове на общини от област Добрич

Общите планове за работа са свързани преди всичко с републикански пътища, които преминават през територията на населените места и с участъците, които се нуждаят от спешен ремонт.

Общо 11 са предложените обекти, залегнали в Инвестиционна програма за проектиране на ОПУ-Добрич. Това са обекти, които имат нужда от изработване на нови технически проекти или актуализация на стари. 

Планирано е изработване на технически проект за реконструкция на Път ІІ-29 Обход изток Ген.Тошево  и проекти за рехабилитация  на два участъка от Път ІІІ - 2903 Ген.Тошево - Изворово - Красен - Росица .

 

В инвестиционната програма за проектиране на ОПУ-Добрич, касаеща  територията на община Балчик, е предвиден Път ІІ - 27 " Обход Балчик - Пристанище". Участъкът е с интензивно тежкотоварно и национално значение.  Дължината му е малко над 6 км.

 

За общините Каварна и Шабла от стратегическо значение е път I-9 Дуранкулак – Кранево. Дейностите по рехабилатията на този път в частта Дуранкулак-Каварна с дължина 46,802 км е включен в Лот 21  по проект  “Транзитни пътища V”.  По същия проект през 2011 година ще се извърши и рехабилитация на път III-901 Шабла-Тюленово-Каварна с дължина 26,100 км.

Предстоят срещи на инж. Иван Светославов с кметовете на община Добричка и община Тервел.