Продължава конкурсът за студентски бизнес план на годината

Продължава конкурсът за най-добър бизнес план, обявен от Центъра за насърчаване на предприемачеството към Международния колеж в Добрич. Целта на инициативата е студентите и младите хора в региона да получат стимул да развият предприемаческите си идеи и умения, както и да се подпомогне реализацията им.

Продължава конкурсът за студентски бизнес план на годината
Желаещите да вземат участие в конкурса трябва да опишат идеята си под формата на бизнес план с максимален обем 24 стр. и да го изпратят на имейл адрес vessela.panova@vumk.eu или diana.vicheva@vumk.eu. Крайният срок за участие е 30 април. Бизнес плановете ще бъдат оценявани от експертно жури и авторите на най-добрите от тях ще получат награди и грамоти. Повече подробности за конкурса, примерни материали и информация за предишното му издание могат да бъдат намерени на интернет страницата на центъра - www.iuec-ne-bg-vumk.com.

Конкурсът е финансиран от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в рамките на проект за създаване и развитие на центрове по предприемачество във висшите училища.