Обновяват парка в Шабла с над милион

Kметът на община Шабла Красимир Кръстев подписа в ДФ „Земеделие” Анекс към договора за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони.

Обновяват парка в Шабла с над милион
Средствата  в размер на 1 292 934 лв.,  представляващи 100% от размера на одобрената инвестиция, са за реализация на проект „Обновяване и естетизация на градски парк в Шабла”.

С това се дава старт на следващите процедури, а именно избор на изпълнител.