Превозвачите увеличават цената на билета за градски транспорт на 1 лев

В Община Добрич са получени три уведомления от превозваческите фирми „Пътнически превози”, „ПГ Комерс” и „Автобусен транспорт”, с които са сключени договори за обслужване на градската транспортна схема. В уведомленията превозвачите аргументират своите искания за увеличение на цената на градския транспорт от 0,80 лева на 1 лев от 1 февруари.

Превозвачите увеличават цената на билета за градски транспорт на 1 лев

Остава непроменена цената на тролейбусния превоз, както и на абонаментните карти. Договорите на фирмите за превоз на пътници с Община Добрич са сключени през 2008 и 2009 година след проведени конкурси по Наредбата за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили. Ценовите оферти на транспортните фирми бяха за 1 лев на билет, но поради икономическата ситуация всички превозвачи, с които Общината има договори, до този момент изпълняваха услугата на цена от 0.80 лева.