Измерванията на ефективността на вентилацията - само от акредитирана лаборатория

Във връзка с постъпили сигнали, относно спазване на изискванията от Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, РИОКОЗ - Добрич уведомява, че протоколите от измерванията на ефективността на вентилацията, следва да са издадени от акредитирана лаборатория.

Измерванията на ефективността на вентилацията - само от акредитирана лаборатория

РИОКОЗ-Добрич няма специални изисквания за изпълнител на светещите знаци, трайната маркировка и другите надписи, изискуеми от наредбата, достатъчно е тяхното оформление, шрифт и размер да са съобразени със изискванията, посочени в Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места.