Добричкият окръжен съд отложи дело по иск на комисията „Кушлев” за събиране на доказателства

Добричкият окръжен съд прие допълнителна съдебно-счетоводна експертиза и даде възможност за представяне на нови доказателства по делото, образувано по иск на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/ срещу Александър Р. Ив. от Варна, други 6 негови съграждани, софиянеца Янко Г. П. и управляваното от него „Банк Тех Сис” ООД.


Добричкият окръжен съд отложи дело по иск на комисията „Кушлев” за събиране на доказателства
Комисията претендира да бъде отнето от ответниците в полза на държавата имущество на обща стойност 243 350,26 лв. То е било придобито от Александър Ив. и прехвърлено на останалите. Комисията иска Добричкият окръжен съд да обяви тези сделки за недействителни по отношение на държавата, а имотите да бъдат конфискувани в полза на държавата. Допълнителната съдебно-счетоводна експертиза показва, че доходите на Александър Ив. в проверявания период възлизат на 124 676,70 лв. и се равняват на 862,13 броя минимални работни заплати. Разходите му са изчислени на 289 797,57 лв. или 2294,45 бр. минимални работни заплати. Вещото лице поясни днес, че в експертизата не е взета предвид декларация за имотното състояние на ответника. Александър Ив. поиска възможност да представи писмени доказателства за 80 хил. USD, които получил при продажбата на наследен имот през 1996 г. и посочен във въпросната декларация. Добричкият окръжен съд даде възможност на ответника да представи за следващото заседание по делото на 24.02.2011 г. копие от нотариален акт за покупко-продажбата на недвижим имот, собственост на бащата на Александър Ив. и банкови документи за получената сума. Днес съдът допусна изменение на предявения от комисията „Кушлев” размер на евентуален иск за отнемане в полза на държавата на имущество, като прие увеличение на пазарната стойност на един имот с 1432,32 лв. Пресцентърът на ДОС припомня, че производството на КУИППД за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е образувано по влязла на 08.06.2009 г. в сила присъдата срещу Александър Ив. по обвинение, което попада в обхвата й. Варненският окръжен съд е признал Александър Ив. за виновен, за това, че за времето месец юни 2001 г. до 14 юли 2006 г. в гр. Варна е участвал в организирана престъпна група, образувана с цел да върши престъпления – склоняване към проституция на повече от едно лице, набирал е лица за развратни действия, държал е в подчинено положение ненавършили 18 години лица. Комисията „Кушлев” претендира за придобито от него чрез дарение в периода 24.10.1989 – 31.01.2007 г. недвижимо имущество, за което не са установени законни доходи. Предмет на иска са нива в землището на с. Кранево, община Балчик с площ 6 000 кв. м, нива в землището на с. Близнаци, община Аврен с площ 502 кв. м, поземлен имот в местността „Ваялар” – гр. Варна, с площ 2 000 кв. м, леки автомобили „Форд Ескорт” и „Мерцедес”.