Добрич е на 14-то място по цена на жилищата сред областните градове в страната

Средната пазарна цена на жилищата в град Добрич за четвъртото тримесечие на 2010 година е 748.81 лв./кв. м., съобщават от НСИ. Спадът в сравнение с предишното тримесечие е с над 4%. Обект на статистическото изследване са цените на реално продадените от домакинствата апартаменти в областните градове, без новопостроените.

Добрич е на 14-то място по цена на жилищата сред областните градове в страната
Средното намаление на пазарните цени на жилищата в страната е 1.5%, а средното намаление на пазарните цени на жилищата в България за 2010 г. спрямо 2009 г. е 10.1%.През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо третото е регистрирано намаление на цените в 19 областни градове, като по-значително е във Видин - с 5.5%, Габрово - с 5.3%, и Перник- с 5.0%. Увеличение на цените е регистрирано в останалите 9 областни градове.Средната пазарна цена на жилищата за страната през последното тримесечие на 2010 г. е 945.79 лв./кв. метър. Най-високи са средните цени в София (столица) - 1 566.00 лв./кв. м, следвана от Варна - 1 531.17 лв./кв. м, и Бургас - 1 142.50 лв./кв. метър. След поредното понижение в Добрич, в края на изминалата година нашият град вече е едва 14-ти по цена на жилищата.В периода октомври - декември 2010 г. сделките в Добрич са се сключвали при средна цена за кв. м. - 748.81 лв. През предходното тримесечие цената в областния център е била 781.67 лв. за кв. м. Понижението е в размер на 4.2%.На годишна база спадът в Добрич е още по-голям - 7,3%. Средната цена на жилищата в нашия град през цялата 2010 г. е 786.68 лв. за кв. м., докато през 2009 г. сделките в Добрич са се сключвали средно на цена от 848.48 лв. за кв. м.