Регистрират земеделски производители до 25 март 2011 г. в Добруджа

3735 са стопаните в Добричка област с 309 693 хектара обработваема земя.

Регистрират земеделски производители до 25 март 2011 г. в Добруджа
Пререгистрация на земеделските стопани тече в момента в Добричка област. Срокът изтича на 25 март 2011 г. Ако до тази дата фермерите не подадат необходимите документи, те губят правата си за тази година и нямат право на субсидии, припомнят от земеделската служба. По данни на ОД „Земеделие” регистрираните производители за 3735, докато година по-рано броят им е бил 4308. Спадът в броя на производителите се обяснява с окрупняването на земеделските стопанства.Регистрираните земеделски производители или упълномощени от тях лица представят всяка година в този период актуална информация за дейността си чрез анкетна карта. Въз основа на представената информация областната дирекция заверява регистрационната карта на всеки регистриран до 25 март на следващата година. От дирекцията напомнят, че срокът за пререгистрация важи за вече регистрирани земеделци, докато първоначална регистрация на стопани се осъществява през цялата година. На нея подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години и които стопанисват земеделска земя или реализират производство на земеделска продукция.Общата площ на земеделската земя, която е регистрирана в Добричка област, е 309 693 хектара. Най-много земеделски производители за изтеклата 2010 година са регистрирани за община Добричка, а най-малко – за община Шабла.