Пореден спор за тротоарна площ на Двореца ще решава Окръжен съд

Окръжен съд – Добрич, разглежда второ въззивно дело за тротоарна площ на „Двореца”

Пореден спор за тротоарна площ на Двореца ще решава Окръжен съд
Окръжен съд – Добрич, даде ход на въззивното дело, образувано по жалба на Софийския университет „Св. Климент Охридски” срещу решение на Районен съд – Балчик, по спор за права върху 20 кв. м от имот с площ 183 488 кв. м. при Двореца в Балчик.

С акта си от 17.08.2012 г. първоинстанционният съд е отхвърлил като неоснователен иска на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, при участието на трето лице помагач - ДКИ „Културен център – Двореца”, срещу  ЕТ „ФАЛКО – А. Г.” за освобождаване и предаване на площ от 20 кв. м пред западната фасада на Двореца в Балчик.

Районен съд – Балчик, е приел че по смисъла на Закона за устройство на територията преместваемият обект, поставен върху претендираната площ, е самостоятелен обект. Следователно той влиза в оставените за безвъзмездно управление на Министерството на културата за нуждите на ДКИ „КЦ Двореца” сгради. ЕТ „ФАЛКО – А. Г.” не е собственик на застроената и прилежата й площ, а наемател по сключения договор между него и третото лице ДКИ „КЦ Двореца”. С тези аргументи Районен съд – Балчик, е отхвърлил като неоснователен иска на висшето училище.

СУ „Св. Кл. Охридски” обжалва това решение пред въззивния съд като посочва, че предмет на наемния договор е тротоарната площ, а не преместваемия обект. Акцентира се, че съоръженията в имота не са изключени от правата, предоставени на СУ „Св. Кл. Охридски” и т.н.

ЕТ „ФАЛКО – А. Г.” и ДКИ „КЦ „Двореца” оспорват въззивната жалба и искат Окръжен съд – Добрич, да потвърди решението на първата инстанция.           

Днес въззивният съд прецени, че за изясняване на делото е необходимо да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, която да уточни вида на постройката, начина на застрояване върху спорния терен, заема ли постройката част от тротоарното право и други. Делото е отложено за 23.01.2013 г.