Европейската седмица за намаляване на отпадъците започва от днес

В периода 17-25 ноември 2012 г., за четвърта поредна година ще се проведе Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ECHO). България се включва за първи път в тази инициатива, която се провежда в цяла Европа.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците започва от днес
В отговор на призива на Министерството на околната среда и водите, Областният управител Желязко Желязков и екипът на администрацията подкрепиха европейската инициативата: нека в периода 17 - 25 ноември, да проявят съпричастност всички заинтересовани страни - администрации, институции, бизнеса, неправителствените организации, апелира Областният управител, който насърчава предприемането на действия за намаляване на отпадъците и предотвратяване на тяхното образуване на всички етапи на продуктовия цикъл, от производството до потреблението и повторната употреба.

„Време е да променим своите навици и нагласи, за да оставим съхранена природа на поколенията след нас - заявява Областният управител. Намаляването на отпадъците е инвестиция за по-добро бъдеще. Ето защо се обръщам към всички, които все още не са предприели действия в тази насока, да го сторят. Нека се започне с приоритетно използване на e-mail комуникацията, с изпращането на служебната поща по електронен път. Нека се сведе до минимум използването на хартия и където е възможно - нейното ползване да става двустранно - дава практически съвети Желязко Желязков - действия, които от няколко години се прилагат в ежедневната работа на служителите на Областна администрация Добрич.

Областният управител е убеден, че държавните и местни администрации, НПО,  и други структури от област Добрич ще дадат своя принос в отбелязването на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ECHO) 17 - 25 ноември. Седмица, която играе ключова роля в повишаването на осведомеността по отношение на стратегиите и политиките в този аспект в държавите-членки на Европейския съюз.

В тази връзка, на сайта на Областна администрация Добрич вече е инсталиран банер, който препраща към интернет страницата на Европейската седмица за намаляване на отпадъците.