Средно общообразователно училище “П.Р.Славейков”

Изучавани профили:“Чуждоезиков”–Английски език–с прием от завършено основно образование и завършен VII клас
“Хуманитарен” – Български език и литература с прием от завършено основно образование
Вечерна форма на обучение – чрез конкурс по документи

За контакти

гр. Добрич, ПК: , ул.”Ангел Кънчев” № 2

058/ 604 433

prslaveikov@abv.bg

Средно общообразователно училище “П.Р.Славейков”