Царствените ботаници

В Университетска ботаническа градина Балчик се откри изложба „Царствените ботаници“

Царствените ботаници

Изложбата е посветена на 130 годишнината от рождението на Цар Борис III Обединител и цели да покаже приноса на българските царе Фердинанд I и Борис III заразвитието на ботаническатанаукаи естествознанието в България. Баща и син, те са едни от малкото монарси в Европа, които могат напълно заслужено да се причислят към научната общност. Те са истински учени-естественици със задълбочени познания по ботаника, зоология, орнитология, философия. През целия си живот, те полагат усилия за опознаване, описание и опазване на българската природа и съдействат за прогреса на естествените науки в България в края на XIX ипървата половина на XX век.Експозицията е подредена в Божествената градинана Университетска ботаническа градина Балчик и посетителите мога да я разгледат всеки ден от 08:30 до 19:00 часа.