Започна ремонтът в Домашния социален патронаж в Генерал Тошево

В Домашен социален патронаж - Генерал Тошево вече вървят строително-монтажните дейности по проект „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда на „Домашен социален патронаж“.

Започна ремонтът в Домашния  социален патронаж в Генерал Тошево

Ремонтните дейности включват разширяване на кухненските помещения, частична подмяна на ВиК инсталацията, доставка и монтаж на маслоуловител, подмяна на фаянс и гранитогрес и цялостна подмяна на ел. инсталацията. Като мярка за енергийна ефективност ще се подменят всички осветителни тела с енергоспестяващи.Проектът е на стойност 63 814, 57 лева с ДДС, от които 50 000 лева се осигуряват от Фонд „Социална закрила” и 13 814,57 лева съфинансиране от Община Генерал Тошево.

Очакванията на общинското ръководство са след изпълнение на всички дейности, заложени в проекта, да се подобри цялостната дейност на патронажа.