Свободни работни места в Добрич на 27 май

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 27 май

ДБТ - ДобричМашинен оператор, шиене на облекла  3

Гладач  1

Гладач  1

Машинен оператор, шиене на облекла  2

Мияч, съдове (ръчно), Без образование,Начално,Основно  5

Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи, Образпвание - Висше, Език - Английски  1

Библиотекар, Образование - Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика  1

Библиотекар,Образование - Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика  1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)  3

Старши експерт, Образование - Висше / Икономически науки  1

Лекар, Образование - Висше / Медицина  6

Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)  3

Механик, промишлено оборудване, Образование - Висше,Професионален колеж,Средно  1

Служител, информация, Образование - Висше,Средно  1

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Без образование  3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно  10

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно  1

Общ работник, Образование - Начално,Основно  3

Гладач, Образование - Основно  5

Шивач, Образование - Основно  5

Шивач, Образование - Основно  3

Общ работник, Образование - Основно  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  1

Общ работник,Образование - Основно  25

Гладач, Образование - Основно  1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  3

Работник, поддръжка на пътища,Образование - Основно  2

Общ работник, Образование - Основно  2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  2

Опаковач, Образование - Основно  2

Готвач, Образование - Основно  7

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  22

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  15

Общ работник, Образование - Основно  1

Работник, кухня, Образование - Основно  10

Готвач, Образование - Основно (готвач),Средно (готвач)  15

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално  10

Гладач, Образование - Основно,Начално  5

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Начално  3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално  3

Шивач, обувки, Образование - Основно,Начално  10

Барман, Образование - Основно,Средно  2

Гладач, преса (ръчно),Образование - Основно,Средно  5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  1

Общ работник, Образование - Основно,Средно  1

Сервитьор, Образование - Основно,Средно  5

Животновъд, Образование - Основно,Средно  2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно  4

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно  1

Шлосер, Образование - Основно,Средно  2

Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно  5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  9

Готвач, Образование - Средно  10

Помощник-готвач, Образование - Средно  14

Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски  5

Готвач,Образование -  Средно  8

Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски  9

Пиколо, Образование - Средно  15

Администратор, хотел, Образование - Средно  10

Работник, сезонен, Образование - Средно, Език - Немски, Английски 2

Обслужващ, магазин, Образование - Средно  2

Склададжия, Образование - Средно  1

Администратор, хотел, Образование - Средно  1

Организатор, производство, Образование - Средно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно  1

Пекар, Образование - Средно  1

Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Руски  1

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно  8

Сервитьор, Образование - Средно2

Сервитьор, Образование - Средно2

Мениджър екип, Образование - Средно 1

Сервитьор, Образование - Средно, Език - Английски, Руски  2

Дърводелец, Образование - Средно  1

Пиколо, Образование - Средно  1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно  6

Администратор, хотел, Образование - Средно  2

Касиер, Образование -  Средно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно  5

Пакетировач, Образование - Средно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно, Език - Руски, Английски  1

Домашна помощница, Образование - Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно  5

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно  1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно  4

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  8

Сервитьор, Образование - Средно  9

Помощник-готвач, Образование - Средно  4

Готвач, Образование - Средно  3

Дезинсектор, Образование - Средно, Език - Английски  1

Готвач, Образование - Средно  8

Барман, Образование - Средно  4

Камериер/камериерка, Образование - Средно  5

Рецепционист, хотел, Образование - Средно, Език - Руски, Румънски, Английски  1

Монтажник, изделия от метал, Образование - Средно  2

Сервитьор, Образование - Средно  1

Барман, Образование - Средно  1

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Водач на багер JSB)  1

Готвач, Образование - Средно (готвач)  2

Готвач, Образование - Средно (готвач)  5

Майстор-готвач, Образование - Средно (готвач)  2

Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно (Механик на селскостопанска техника)  1

Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)  1

Помощник-готвач, Образование - Средно (помощник готвач),Основно (помощник готвач)  10

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Свидетелство за багерист)  1

Спасител, басейн, Образование - Средно (спасител, басейн)  9

Спасител, плаж, Образование - Средно (спасител, плаж)  10

Счетоводител, оперативен, Образование - Средно (Счетоводство и контрол),Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол)  1

Заварчик, Образование - Средно (Удостоверение за заварчик),Основно (Удостоверение за заварчик)  2

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехник)  5

Технолог, моделиране и конструиране на облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Шофьор, автокран, Образование - Средно / Транспортни  услуги (автокранист),Основно (автокранист)  1

Анализатор, лаборатория, Образование - Средно / Химия (Подходящо образование за лаборант)  1

Анализатор, лаборатория, Образование - Средно / Химия (Подходящо образование за лаборант)  1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно  4

Пазач, невъоръжена охрана, Образование - Средно,Основно  7

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Основно  1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно  15

Разносвач на храна, Образование - Средно,Основно  1

Барман, Образование - Средно,Основно  10

Готвач, Образование - Средно,Основно  1

Готвач, Образование - Средно,Основно  5

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно  10

Санитар, Образование - Средно,Основно  3

Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно,Основно  1

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно  1

Автомонтьор, Образование - Средно,Основно  1

Готвач, Образование - Средно,Основно  1

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно,Основно  9

Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Основно  3

Готвач, Образование - Средно,Основно  4

Работник, кухня, Образование - Средно,Основно  1

Заварчик, Образование - Средно,Основно  1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно  5

Стругар, Образование - Средно,Основно  1

Домашен санитар, Образование - Средно,Основно,Начално  1

Филиал Балчик

Чистач/ Хигиенист, Без образование  1

Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)  1

Крояч, текстил, Образование - Основно  5

Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно  5

Барман, Образование - Средно  2

Машинен оператор, производство на растителни масла, Образование - Средно  2

Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )  1

Механик, машинни инструменти, Образование - Средно / Електротехника и енергетика  2

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика  1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1