38 деца са настанени в приемни семейства в област Добрич

38 деца са настанени в приемни семейства в област Добрич
На територията на област Добрич към днешна дата има утвърдени и вписани в регистъра на приемните семейства общо 42 семейства, които предоставят социалната услуга „приемна грижа“.

Най-много от тях са действащите на територията на областния град. От предоставящите социалната услуга има едно доброволно приемно семейство, а останалите 41 са утвърдени като професионални приемни семейства. 


В 34 от утвърдените приемни семейства има настанени 38 деца, в останалите семейства към настоящия момент не са настанявани деца. Като причина за това може да се посочи, че няма подходящи деца за настаняване спрямо посочения от приемните родители профил за детето, което същите биха желали да отглеждат в семейството си.


На последното заседание на Комисията по приемна рижа са утвърдени три нови професионални приемни семейства, които след съответната процедура ще бъдат вписани в регистъра на утвърдените приемни семейства, воден при Регионалната дирекция за социално подпомагане – Добрич.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+