Какво определя каква храна купуваме

Хранителните качества на продуктите остават на заден план за сметка на ниската цена, примамливия вкус и известната марка.

Какво определя каква храна купуваме
Най-важното за една храна е колко и какви хранителни вещества съдържа. Това изглежда напълно логично. Но дали все пак, когато влезем в магазина, избираме наистина най-вече в зависимост от този критерий. За съжаление, оказва се, че не! Или поне не повечето от нас.

Цената, вкусът и марката на една храна са на първо място, за сметка на хранителните качества, когато повечето от нас избират какво да си купят от магазина. Това важи както за храните, така и за напитките, според данните, изнесени от Европейския съвет по информация за храните (EUFIC).

Експертите от Съвета са обобщили информацията, събрана през периода 2007-март 2012 г. и отнасяща се до това колко от хората обръщат внимание на надписите върху храните и напитките, посочващи техните хранителни качества.

Заключението е, че купувачите в по-голямата си част наистина търсят върху храните надписи от типа „Нискокалорично” или „Не съдържа холестерол”, но сред мотивите им да купят едно за сметка на друго, хранителните достойнства на храната (или напитката) съвсем не са на преден план. За сметка на това се гледа основно ниската цена, известната или рекламирана марка и вкуса.

„Пазаруването под напрежение заради недостига на време е феномен на днешния ден”, обясняват от EUFIC, „Този факт допълнително компрометира важността на това да четем какво съдържат храните. Вместо да правим нещо, което би било наистина полезно за здравето ни ние най-често се водим по това колко позната ни е една марка, дали сме опитвали вече храната и тя ни е била вкусна и на първо място – ниска ли цената й”.