Изготвени са 1 536 договора за над 326 млн. лева по НПВУ

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изготви 1 536 договора по двете процедури от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) – по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ и по процедура „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“

Изготвени са 1 536 договора за над 326 млн. лева по НПВУ

В края на април бяха одобрени за финансиране общо 1 582 предложения за изпълнение на инвестиции по НПВУ. От тях по процедура  „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ са одобрени за финансиране 1 558 предложения за общо 320 503 126 лв. Останалите 24 одобрени предложения, за 14 094 381 лв., са по процедура  „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“. 1 536 бенефициери са предоставили изискуемите документи, по които е извършена проверка и са изготвени договори. От тях 1 512 договора, за общо 312 549 157 лв., са по процедурата за инвестиции в технологична и екологична модернизация. Останалите 24 са по другата процедура – за финансиране на центрове за плодове и зеленчуци. Безвъзмездна финансова помощ за тях възлиза на 14 094 381 лв.