Изграждат Център за настаняване от семеен тип на стари хора в град Генерал Тошево

Ремонтът на сградата на бившата болница в града – корпус В и превръщането ѝ Център за настаняване от семеен тип на стари хора в град Генерал Тошево започна

Изграждат Център за настаняване от семеен тип на стари хора в град Генерал Тошево

Дейностите по реконструкцията се извършват като вътрешно преустройство на част от първия етаж на сградата.Преустройството на съществуващите помещения включва: демонтаж на преградни стени, врати, вътрешни и фасадни дограми, фаянсова облицовка, подова настилка, мазилка и съществуващи съоръжения. След извършването на тази част от ремонта, ще се премине към пълна рехабилитация на всички помещения. Ще бъдат изградени нови мокри помещения и външни стълби.   

Помещенията за постоянно обитаване включват 3 броя стаи с по 3 легла, 2 бр. стаи с по 2 легла и 2 бр. стаи с по 1 легло, всичките с бани към тях. Тези за временно настаняване пък включват 2 бр. стаи с по 4 легла. Предвидени са и помещения за общо ползване, които включват лекарски кабинет и манипулационна със санитарен възел, стая за нощно дежурство, дневна столова, зала за рехабилитация и лечебна физкултура. Обслужващите и помощни помещения включват кухня, складове към нея, перално помещения със склад за мръсно бельо, котелно и бойлерно, складове за помощи и инвентар. Предвидена е и стая-изолатор с баня към нея.   

Ще бъдат приложени съвременни мерки за подобряване на енергийната ефективност и такива за пожарна и аварийна безопасност. Предвидена е и паркова площ за озеленяване, възлизаща на 1292 м2, намираща се в двора на сградата на бившата болница в града.

Изпълнението на проекта се финансира по Програмата за Развитие на селските райони, сключен между Държавен фонд "Земеделие" и Община Генерал Тошево. Стойността на договора възлиза на 588 331,15 лв. с ДДС а срокът му на изпълнение е шест месеца.