Акция за безвъзмездно предаване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване в Генерал Тошево

Пунктът за предаване на електрическите уреди ще бъде зад хотел "Узунов палас"

Акция за безвъзмездно предаване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване в Генерал Тошево

Общинска администрация – гр. Генерал Тошево и организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ”АД и „ТРАНСИНС БАТЕРИ” ООД, организират на 10 август акция за безвъзмездно предаване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване /печки, телевизори, компютри, монитори, хладилници, фризери, ютии, и редица други ел. уреди/, луминесцентни и др. лампи, както негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/.


Пункт за предаване на излезлите от употреба ел. уреди ще има на Паркинга до Общинска администрация- гр. Генерал Тошево /зад х-л „Узунов палас”/ от 08:00 до 12:00 часа на 10 август.