Зам.-председателят на Окръжния съд в Добрич получи златен почетен знак по повод пенсионирането си

Зам.-председателят на Окръжния съд в Добрич получи златен почетен знак по повод пенсионирането си
Зам.-председателят на Окръжен съд – Добрич съдия Адриана Панайотова получи „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Отличието се присъжда от Съдийската колегия на ВСС по повод пенсионирането на магистрата.


Предложението за награждаването е направено от и.ф. административен ръководител на Окръжен съд – Добрич Галатея Ханджиева, която се позовава на авторитета и уважението, с които се ползва Адриана Панайотова, високия професионализъм и постигнатите от нея трайни резултати в работата й като съдия.


Адриана Панайотова притежава ранг „съдия във ВКС и ВАС”. Общият й стаж в съдебната система е повече от 32 години. От 2009г. тя е заместник-председател на Окръжен съд – Добрич и ръководител на търговско и фирмено отделение.


Почетният знак бе връчен официално на съдия Панайотова от и.ф. председател на Окръжен съд – Добрич.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+