Свободни работни места в Добрич на 16 юли

Свободни работни места в Добрич на 16 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Мияч, превозни средства (ръчно)      2


Пиколо           4


Перач (ръчно)            4


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Учител по БЕЛ)            1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра )          2


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи (Фелдшер)      1


Лекар, инфекциозни болести, Образование - Висше / Медицина (Аналитична химия)          3


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")         11


Медицински лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (клиничен лаборант)        2


Медицински лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (Медицински лаборант)            1


Рентгенов лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (Ренгенов лаборант)         2


Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители          1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IVклас , Образование - Висше / Подготовка на начални учители         4


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (НУП)          1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА, БЕЛ)         1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Математика, физика и астрономия, музика, ИИ, ТП)        1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика)          1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика, инф. технологии и музика)            1


Учител спортна подготовка, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител ФВС)         1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология)            1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител АЕ)         1


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно        4


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно        2


Огняр, Образование - Основно (Курс за правоспособност за огняр),Средно (Курс за правоспособност за огняр)       1


Общ работник, Образование - Основно,Без образование      6


Продавач-консултант, Образование - Основно,Средно         1


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Основно,Средно     2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно                10


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи            5


Търговски представител, Образование - Средно        1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно        2


Продавач-консултант, Образование - Средно         1


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно         2


Готвач, Образование - Средно (ГОТВАЧ),Основно (ГОТВАЧ)         10


Огняр, Образование - Средно (Огняр)       1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник, зоотехник),Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарен лекар)            1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД)            2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР)           2


Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (ДВГ),Средно (ТЕХНИК ССМ)        1


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно        1


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          5


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        2


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         5


Спедитор, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Висше / Търговия на едро и дребно,Средно        1


Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно         1


Камериер/камериерка, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно         5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно          4


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Основно         2


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно        2


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно            1


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно             4


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          4


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)          4


Филиал Балчик


Камериер/камериерка, Образование - Начално         1


Филиал Добричка


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Средно,Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         2


Животновъд, Образование - Основно,Начално        1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+