Върнаха на прокуратурата делото срещу директора на ВиК Тодор Гикински

Върнаха на прокуратурата делото срещу директора на ВиК Тодор Гикински
Районният съд в Добрич прекрати съдебното производство и върна на прокуратурата дело, водено срещу изпълнителния директор на "ВиК Добрич" АД Тодор Гикински за неправомерно изградено съоръжение за водоползване от река Батовска.

Той е обвинен за това, че от 10 до 14 февруари 2019г. в с.Батово, обл.Добрич, в района на Помпена станция Батово 2, в качеството си на изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация Добрич“АД, чрез посредственото извършителство на трети лица - работници и служители във фирмата, в нарушение на разпоредби от Закона за водите, е изградил съоръжение за водоползване. Изграден бил земнонасипен бараж /бент/ за водохващане на водата от притока на река Батовска и отвеждането й по изградения гравитачен водопровод от ПВЦ тръби с обща дължина 172 м. до черпателния водоем.


Възобновяват съдебното следствие срещу временно отстранения от длъжност изпълнителен директор на ВиК – Добрич Тодор Гикински


Административното наказателно дело в Районния съд бе образувано по внесено постановление на Добричката районна прокуратура, с което е направено предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.


Съдът отмени наложената на директора на ВиК - Добрич временна мярка „отстраняване от длъжност“


До прекратяване на съдебното производство се стигна след разпит на трима свидетели, от показанията на които съдът прие, че са се установили нови фактически положения, които не са отразени в обстоятелствената част на постановлението, послужило за образуване на делото.


Въз основа на изложеното съдебното производство бе прекратено и делото върнато на прокурора.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+