Генерал Тошево и Негру Вода с проект за развитие на туризма в района

Генерал Тошево и Негру Вода с проект за развитие на туризма в района
Във връзка с реализацията на проект по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България - „Трансграничен регион Генерал Тошево – Негру Вода – непозната туристическа дестинация” с водещ партньор Община Генерал Тошево, делегация от Общинска администрация Генерал Тошево и граждани вчера посетиха град Негру вода, за да участват в семинар за развитие на възможностите за алтернативни форми на туризъм и изработване на стратегия за развитието на туризма.

След семинара беше посетен и град Мангалия с цел запознаване с условията, с които разполага града и обмяна на опит.  Проектът е на стойност 1 496 741,36 евро. Цел на проекта е развитие на съвместния туристически потенциал на община Генерал Тошево и кметство Негру Вода, и опазване на природните ресурси и биоразнообразието.


По проекта се предвиждат следните дейности: изследване и популяризиране на туристическия и екологичен потенциал на двете общини; утвърждаване на устойчиви практики за опазване на природните ресурси и насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм; подобряване на пътната инфраструктура, достъпът до защитени територии и благоустрояване на обекти с културно-историческа значимост.


Очакваните резултати от проекта са: асфалтиране на две пътни отсечки – с.Красен - с.Росен (2.3км) и в гр. Негру Вода (1.12км.); създаване на туристически информационни центрове в двата града; благоустрояване  и оборудване на 5  туристически обекти  (4 в България и 1 в Румъния).

 

По проектът са предвидени серия от проучвания,  обучителни дейности и семинари – курсове по румънски и български език, семинари за възможностите за развитие на алтернативните форми на туризъм в региона; изследвания и изработване на стратегия за развитието на туризма, изграждане на информационна система.
Проектът ще създаде предпоставки за съвместно социално-икономическо развитие на двата района.

Във връзка с международния ден на ромите Община Генерал Тошево организира на 8 април 2011г. на тренировъчното игрище в града Общински турнир по футбол. В турнира ще участват 6 отбора - от село Люляково, село Пчеларово, село Равнец, село Василево, село Присад и град Генерал Тошево. Преди началото на футболните мачове ще бъдат поднесени цветя и венци на паметника на загиналите във войните. Класирането и наградените в турнира ще бъдат публикувани на сайта на Община Генерал Тошево.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+