Увеличение на делата за несъстоятелност на фирми в Окръжен съд – Добрич

От началото на 2011 г. в Добричкия окръжен съд са образувани 8 нови дела за несъстоятелност на фирми, показва справка в Търговското деловодство. От тях 2 са по искове на Националната агенция за приходите, 4 по молба на самите търговци, а другите две по искане на техни кредитори.

Увеличение на делата за несъстоятелност на фирми в Окръжен съд – Добрич
Две от фирмите в производство по несъстоятелност са Еднолични търговци, а останалите са Еднолични дружества с ограничена отговорност или Дружества с ограничена отговорност.

Към същия момент на миналата година са били образувани 3 нови производства по несъстоятелност. За цялата 2010 г. в Добричкия окръжен съд са започнати 19 нови производства по несъстоятелност. Приключени са 24 дела с открито производство по несъстоятелност или обявени в несъстоятелност. От 1992 г. до днешна дата в Добричкия окръжен съд са образувани 261 дела за несъстоятелност на фирми, а са приключени 250.

„Рано е да се правят изводи от увеличения брой на новообразуваните производства по несъстоятелност, тъй като в хода на годината те могат да се изравнят с миналогодишните”, коментира съдия Адриана Панайотова - председател на Търговското отделение при Окръжен съд - Добрич.